Úvod              Click!


Zrekonštruované priestory Žilinskej MiniZOO boli slávnostne otvorené

V Žilinskej MiniZOO, ktorá je v správe mestského Centra voľného času, Kuzmányho 105 na sídlisku Vlčince, prebehla počas letných mesiacov rozsiahla rekonštrukcia interiéru a revitalizácia vonkajších priestorov. Tá priniesla zvieratám väčší komfort a pohodlie. Zrekonštruované a vynovené priestory dnes slávnostne otvorili primátor Igor Choma spolu so zástupcami Patrikom Gromom a Antonom Trnovcom, riaditeľkou CVČ Marianou Bohačiakovou a vychovávateľom Radoslavom Závodským pôsobiacim v MiniZOO. Za účast na slávnostnom otvorení ďakujeme aj ZŠ Karpatskej.

V rámci rekonštrukčných prác boli obnovené a zároveň aj odkanalizované všetky klietky a terária pre zvieratá, opravili sa všetky podlahy, odstránila sa zlá vzduchotechnika, vymenilo sa osvetlenie, zakúpili sa nové klietky, teráriá a upravil sa celkový interiér objektov. Z priestorov sa vyviezlo 20 kontajnerov odpadu. Rovnako sa pristúpilo aj k revitalizácii vonkajších priestorov, kde sa v letných mesiacoch zdržiava napríklad dikobraz, opice alebo suchozemské korytnačky. Okrem toho sa vyasfaltoval vstup do areálu, upravilo sa vonkajšie detské ihrisko a zrevitalizovali sa trávnaté porasty v celom areáli. Vykonanými prácami získajú zvieratá väčší komfort pre svoj život, čo určite ocenia mnohé deti, ktoré ich chov majú ako svoj koníček a navštevujú MiniZOO v rámci záujmového krúžku.

História Žilinskej MiniZOO siaha ďaleko do minulosti. Začínala pod názvom „Stanica mladých prírodovedcov“ s krúžkami akvaristiky a teraristiky. Nadšenie detí bolo obrovské, a tak sa chov postupne rozširoval o nové druhy zvierat. Pribudli vtáky, plazy a obojživelníky, ako aj malé cicavce a hlodavce. Neskôr MiniZOO dlhé roky fungovala v priestoroch Rosenfeldovho paláca. V roku 2012 sa však CVČ presťahovala do nových priestorov na Kuzmányho ulicu a MiniZOO do elokovaného pracoviska na Vlčinciach. Deti a mládež, ktoré MiniZOO navštevujú v rámci krúžkov, získavajú vedomosti a zručnosti, návyky a predovšetkým vzťah k živej prírode. Počas celého školského roka sa v priestoroch MiniZOO organizujú aj rôzne zaujímavé podujatia či prednášky.

Raritou v MiniZOO sú opice, ktoré sa voľne pohybujú po stromoch v areáli, neutečú a dajú sa na slovo privolať chovateľom. V súčasnosti tu okrem nich chovajú dikobraza, nutrie, nosáľa červeného, skunky, fretky, africké prasiatka, exotické sliepočky, plazy, vtáky a iné druhy zvierat. K slávnostnému otvoreniu pribudli aj nové zvieratá, a to lemur a lama.

„Mesto Žilina sa snaží aj takýmto spôsobom podporovať záujmové aktivity detí a prispieva k efektívnemu využitiu ich voľného času. Veľmi ma teší, aký kus práce sa tu za tak krátky čcas podarilo odviesť a chcem veľmi pekne poďakovat všetkým, ktorí na tom majú zásluhu,“ dodal na záver Igor Choma

Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click!

 

Pre školy


 
Projekt


Projekty


 
Projekt
Projekt


Vysunuté pracoviská


 
Vysunuté pracovisko Hájik
Vysunuté pracovisko Vlcince

 

Sponzori CVČ

Expodom.sk - Predajné stánky a záhradné altánky

 

Facebook